Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 15:20:23

2005-03-14 11:14:47
Årslön på banken. En undersökning av Länsförsäkringar visar att fyra av tio måste flytta om deras månadsinkomst sjunker med 2000 kr. För många är marginalerna små. Vad beror det på? Förvisso ligger svenska löner ofta inte så högt längre och boendekostnaden är en stor utgift för de flesta. Men den största utgiften för varje hushåll är skatter. Räknas även de dolda skatterna dras 60 procents skatt redan på lönen för en medelinkomsttagare. Skatten på låginkomsttagare är bland de högsta i världen. Det betyder att många bara har råd med det nödvändigaste när skatten är betald. När det offentliga ska ta hand om en stor del av livet blir beroendet av politikerna stort. Självständigheten blir liten och varje politiskt beslut kan påverka livet i detalj. Möjligheterna att spara och skapa en egen buffert blir små. I många andra länder är en årslön på banken - även kallat "dra-åt-helvete-chefen-pengar" - inte bara förbehållet personer med höga inkomster. Vi har ett system som syftade till trygghet, men som skapade otrygghet, eftersom de flesta inte själva har makten över sina liv.
Läs mer om undersökningen - >

<-- Home
RSS 2.0