Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 17:14:22

2005-03-16 14:44:29
Öppet brev till Hans Tilly. Imorgon inleder Byggnads en kampanj med demonstration utanför riksdagen. I deras senaste kampanj beskrevs utländsk arbetskraft som prostituerade. Byggnads är en av landets mäktigaste organisationer och har agerat med kraft i principiellt viktiga frågor på senare tid. Med anledning av detta skriver jag idag ett öppet brev till dess ordförande Hans Tilly, vilket just skickades ut. I brevet ställer jag sju frågor som ger Byggnads möjlighet att förklara sina ståndpunkter. Frågorna följer nedan; jag ser fram emot deras svar.

1. Ni är motståndare till att Vaxholms kommun anlitar ett företag från Lettland för att bygga en skola, trots att företaget gav det bästa priset. Anser inte ni det vara viktigt att hushålla med skattemedel?

2. Ni anser att utländsk arbetskraft i Sverige ska arbeta efter villkoren i svenska kollektivavtal. Men när svenska byggnadsarbetare arbetade billigare än tyska i Berlin ansåg ni det vara rätt att konkurrera med ett lägre pris. Hur ska ni ha det?

3. Ni är motståndare till att utländsk arbetskraft ska få komma till Sverige och arbeta på sina villkor. Tror inte ni att era medlemmar klarar konkurrensen? Tror inte ni att era medlemmar är värda de löner som de har?

4. Tack vare företagens möjligheter att välja var de anser att de bästa förutsättningarna för produktion finns får vi ständigt billigare och bättre varor. Är det någon skillnad på att köpa en billig DVD-spelare från Kina och att köpa billiga byggtjänster från Polen?

5. År 2004 återförenades Europas länder äntligen efter Berlinmurens fall 1989. Tycker ni det var bra? Är alla européer lika mycket värda? Ska vi tävla på lika villkor? Eller ska några vara B-européer som inte ska få en chans utan ska hindras av nya murar?

6. Ni kräver att byggnadsarbetare som inte är medlemmar i er fackförening ska acceptera avtal som ni har träffat för era medlemmars räkning. Anser ni att det är förenligt med Europakonventionens krav på föreningsfrihet?

7. Kan ni ge ett enda exempel historiskt då murar runt ett land och hinder för konkurrens har skapat växande företag, fler bra jobb, högre löner eller bättre välfärd?

Läs hela brevet här - >

<-- Home
RSS 2.0