Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:08:16

17/03/2005 12:34:29 pm
I Expressen: En fri ombudsman. Idag skriver vi som utgör kommittén bakom Medborgarnas flyktingombudsman, MFO, en debattartikel med anledning av en JO-anmälan mot henne. De fackliga organisationer som företräder personalen på Migrationsverket har anmält MFO, Merit Wager. De vägrar behandla henne som företrädare för en fri NGO (Non-Governmental Organisation), dels för att hon inte företräder en etablerad sådan, dels för att inte regering och riksdag har beslutat att hon är en äkta ombudsman. Båda motiveringarna är komiska. I ett fritt samhälle finns fria organisationer. Punkt slut. Inte minst är det viktigt för att det ska granskas hur staten behandlar människor.
Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0