Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:13:50

2005-03-18 15:37:51
Därför måste de nya jobben släppas fram.

Nästan 20 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag överväger att flytta produktion utomlands. Omräknat till hela det svenska näringslivet innebär det att över 500 000 jobb riskerar att försvinna. Det visar en enkät som Temo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0