Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:27:04

2005-03-21 10:24:54
Maktpartiet och Maktstaten. I ett brev från arbetsförmedlingen hotades arbetslösa med utebliven a-kassa om de inte deltog i Byggnads demonstration i torsdags:

"Uteblir du från denna träff förutsätter jag att du har full sysselsättning och inte längre vill vara aktuell sökande på Arbetsförmedlingen och därmed tas bort som sökande och din ersättning från A-kassa upphör."

Så formulerade sig Kurt Holmgren på arbetsförmedlingen i Nyköping till 39 arbetslösa byggnadsarbetare. Ingen vet hur vanligt detta är.

Arbetförmedlingen är en del av myndigheterna i Sverige. De hotar personer som söker jobb med påföljder om de inte ägnar sig åt att stödja en socialistisk politik. Till bland annat detta går de 60 miljarderna om året som AMS kostar.

Landets myndigheter är politiserade, det är en del av regeringspartiets strategi för att behålla makten. Men det går längre än så. Den stora stat som de alltid säger är till för medborgarnas välfärd har en central del i detta. När medborgarna har gjorts beroende av det offentliga, för sin välfärd och sin försörjning, har det offentliga makten över dem. Och ett parti kontrollerar det offentliga. Sedan tvingas de ut i demonstrationer för att upprätthålla den stora staten. Cirkeln är sluten.

<-- Home
RSS 2.0