Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:29:35

28/03/2005 1:01:34 pm
Klas Eklund: Regeringen motverkar nya jobb. I lördagens Dagens Nyheter skrev SEB:s chefekonom Klas Eklund att jobben flyttar men att regeringen bara hindrar tillkomsten av nya jobb i tjänstesektorn:

"Nu är dock många oroliga över den nya vågen av utflyttning. Och det är sant att utmaningarna denna gång är allvarligare. Dels för att kostnadsskillnaderna mellan Sverige och Kina är betydligt större än de en gång var mellan Sverige och Portugal. Dels för att den nya tekniken i ökande utsträckning gör det möjligt att också flytta ut tjänsteproduktion. Fler jobb är alltså i farozonen. ...

I ett läge där Sverige slagit i skattetaket och sjukförsäkringen tränger ut viktiga satsningar på vård och omsorg, skulle en växande privat verksamhet på det här området kunna spela en positiv roll. Dels för att generera fler jobb, men också för att höja kvaliteten. ...

Ändå drar regeringen och dess samarbetspartier en annan slutsats. Här vill man stoppa privata, "vinstdrivande" sjukhus. Här vill man blockera nya jobb i den sektor som har den kanske största tillväxtpotentialen. Här vill man förbjuda den verksamhet som under senare år nått högst kvalitet och som kan vara ett föredöme i den offentliga vården."


Läs hela debattartikeln - >

<-- Home
RSS 2.0