Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 31/05/2023, 18:41:55

30/03/2005 12:35:48 pm
Ännu inget svar från Byggnads... Idag är det två veckor sedan mitt öppna brev till Byggnads och Hans Tilly skickades. Ännu har inte ett pip hörts från dem. Och då fick hr Tilly förstås även brevet per post, undertecknat och allt. Som nämnt är Byggnads en mäktig organisation som agerar med kraft i principiellt mycket viktiga frågor. De har all anledning att klargöra sina ståndpunkter genom att svara på brevet. Eller är svaren inte till för allmänhetens ögon?
Läs brevet här - >

<-- Home
RSS 2.0