Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-07-31, 02:31:17

2005-06-20 12:14:42
Vi - staten? Captus är en utmärkt webbplats med ständigt ny information och sammanställningar av liberala analyser och utspel i USA och Europa. I det nummer av deras webbtidning som kom idag skriver jag en kolumn om hur vanligt det är att säga "vi borde" om allt mellan himmel och jord och oftast syfta på staten:

"Vi borde äta nyttigare och motionera mer. Vi måste satsa på kulturen. Vi borde investera mer i kunskap, särskilt inom naturvetenskap och teknik. Vi ska satsa mer på vården. Vi måste ta ansvar för de äldre. Vi måste uppmuntra småföretagare.

Se där ett urval vanliga uttryck i debatten. Något angeläget lyfts fram. Det konstateras att ?vi? bör åtgärda det hela, främja något som anses bra. Men vem är ?vi?? Har ?vi? definierats vid något enda tillfälle då önskemål framförs enligt ovan?

Frågan kan tyckas banal, men den är fundamental. Vem ?vi? är avgör förstås vem som ska planera, organisera, delta, finansiera och reglera det som ska tas itu med. Oavsett om det är kultur, utbildning, intag av mat eller sjukvård.

En sak är i vart fall uppenbar: det antas finnas ett kontrollbord någonstans. ... Mitt intryck är att det bakomliggande väsen som antas förverkliga våra önskemål på alla punkter är staten. Den är aktören som ska formulera vad vi ska göra, organisera det och genomföra det. Från idé till plan och resultat."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0