Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:10:05

Books & Papers

Skuggan och det mystiska dokumentet
En skugga med ett hemligt dokument hotar stjäla farbror Andreis livsverk Futura. NA och Nico får i uppdrag att ta tillbaka dokumentet. Det blir en jakt som tar dem över stora delar av Europa - med flyg, tåg, häst och bil. Mycket avgörs av deras snabbtänkthet, mod och oväntad hjälp. Kan de nå nyckeln som sitter fast i antennen högst upp på den märkliga byggnaden? Kan de ta sig ur inspärrningen på slottet? Kan de rädda Futura?
Läs mer och köp ->

Helt sjukt! Om behandlingen i det svenska sjukvårdssystemet. (Timbro)
En personlig berättelse om livet nära döden med slutsatser om hur samhället och sjukvården kan bli bättre.
Läs mer ->

Sjukvården - nästa dynamiska exportnäring? (Lif)
Rapport om varför sjukvården skulle kunna utvecklas mycket bättre om den utsattes för globalisering; rörlighet för patienter, personal, kapital och företagande.
Läs mer ->

Small State, Big Society (Localis).
Chapter about Swedish economic success and the reforms that made it possible in a book published by a British think-tank.
Read more ->

Sverigedemokraterna har fel – igen (Expo)
Bidrag till en bok där ett stort antal olika författare visar varför Sverigedemokraternas politik vore skadlig.
Läs mer ->

Yes, Europe Can! (European Enterprise Institute)
A book, written with Stefan Fölster, which describes the great improvements in Europe during the last two decades thanks to liberalizing reforms. The book also outlines how Europe – and the EU – can continue reforming, in order to make Europe the best place in the world to live in.
Read more ->

Välfärdsvinsten (Timbro)
Rapport som visar varför det är viktigt att välfärdsföretag får sträva efter vinst. Brukarna och medarbetarna är nöjdare i privata enheter. Vinsten leder till mer välfärd per krona, högre kvalitet och nya resurser till välfärden.
Ladda ned rapporten här ->

Sköna Europa (Kalla Kulor Förlag)
Bok med Stefan Fölster som argumenterar för ett Europa som fortsätter reformera på det sätt som har skett de senaste decennierna. Vi lyfter fram det goda EU, som står på den enskildes sida och som öppnar upp Europa. Vi försvarar den institutionella konkurrensen som drivkraft för reformer. Och vi beskriver hur Europa kan bli världens bästa världsdel.
Läs mer ->

En annan välfärd är möjlig (Lif)
Liten bok som beskriver hur bra välfärdssamhället kan bli ? med entreprenörskap, valfrihet och konkurrens.
Läs mer ->

Finanskrisen – ett gigantiskt politikmisslyckande (Munkhammar Advisory)
När finanskrisen exploderade i USA talade många om kapitalismens kris och att det nu är dags att rulla tillbaka 25 års reformer för ekonomisk frihet och åter ge staten en huvudroll i ekonomin. I själva verket skapades en stor del av finanskrisen just av politiker och statlig inblandning. I denna rapport från Munkhammar Advisory beskrivs hur det gick till, steg för steg, och att varningar från experter ignorerades i flera år. Här utvecklas också varför fria finansmarknader är viktiga för utvecklingen av välstånd.
Ladda ned rapporten här ->

Kreativitet och konkurrenskraft (Stockholms Handelskammare)
Rapport om att många städer satsar offentliga medel på kultur och kreativa miljöer, i syfte att uppnå både ekonomisk dynamik och ett blomstrande kulturliv. Denna politik baseras i hög grad på idéer från författaren Richard Florida. I själva verket misslyckas dessa städer ofta, i synnerhet med näringsliv och jobb. Sanningen är att sambandet är det omvända; när städer reformerar så näringslivet blomstrar kommer kultur och tolerans som naturliga följder. Rapporten innehåller en rad exempel på städer som lyckas och misslyckas.
Ladda ned rapporten här ->

Georgien – den lysande stjärnan på reformhimlen (Timbro)
Rapport om det framgångsrika reformlandet Georgien. De senaste fem åren har Georgien avancerat 119 positioner i Världsbankens Doing Business-index. Korruption har bekämpats med kraft, bland annat genom en polisreform, och Georgien har etablerat en för regionen väl fungerande demokrati. I det närmaste total frihandel och fri rörlighet för människor har införts. Arbetsmarknaden är en av världens friaste. Statliga företag har sålts, antalet myndigheter närapå halverats och platt skatt på 12 procent införts. Georgien är nu det stora testet för EU.
Läs rapporten här ->

Tio år med euro – dags för Sverige? (Munkhammar Advisory)
Rapport som utvärderar de första tio åren med Europas gemensamma valuta, baserat på forskning och tillgängliga empiriska resultat. Slutsatsen är att euron har fungerat bättre än förväntat; den har ökat handeln, skapat stabilitet i kristider och lockar allt fler länder att vara med. Sverige har å andra sidan inte vunnit något på att stå utanför, eftersom kronan och räntan hela tiden har följt euron. Däremot förlorar vi trygghet och handel på att stå utanför.
Ladda ned publikationen (pdf) ->

Sjukvården kan reformeras – lär av Nederländerna (LIF)
Rapport utgiven av Läkemedelsföreningen. Beskriver den långtgående reform av sjukvården som har genomförts i Nederländerna. Idag har alla medborgare där privata sjukvårdsförsäkringar och de väljer fritt mellan olika försäkringsbolag. Bolagen måste försäkra alla som så önskar, och får inte differentiera premierna efter t ex hälsa eller ursprung. Staten betalar för dem som inte själva kan.
Ladda ned rapporten här ->

State of the Union (Stockholm Network)
A new version of the Stockholm Network publication from 2005. It now covers the 27 EU member countries. Each country is described concerning its economic and political situation, with a focus on reforms. I have written about Sweden.
Download the publication here (pdf) ->

The Guide to Reform (Timbro/Institute of Economic Affairs)
A book about how policymakers can pursue real change, achieve great results and win re-election. Every country needs reforms, and they should have a free-market direction – to increase growth, entrepreneurship and employment, as well as to improve health care and education. Though there are many obstacles – such as special interests, populist media and a general resistance to change – many countries have come far. The book describes what they did, which results it had and most of all how they did it. The book ends with a list which shows politicians how to reform successfully – and get re-elected.
Read more here: www.guidetoreform.com.

What Competition Has Done For Europe (European Enterprise Institute)
French President Nicolas Sarkozy managed to erase "free and undistorted competition" from the new proposed Treaty as one of the main aims of the EU. At a press conference afterwards, he posed a rhetorical question about what competition has done for Europe. This publication shows that competition - which is the consequence of a free economy with free trade and entrepreneurship - has done very much indeed for Europe. For one thing, it is the key explanation for incomes being 14 times higher in Western Europe today compared to 1820. This boost in living standards also provided Europe with a leading role in the world. In fact, if Europe needs anything, it is more competition. This publication shows why, where and how.
Download the publication here (PDF) ->

2007 Index of Economic Freedom (Heritage Foundation/Wall Street Journal) Chapter about labour freedom in the annual "Index of Economic Freedom". In this 400-page book, 157 countries are compared concerning the degree of economic freedom. Numerous variables are analysed, in ten categories of economic freedom. The higher degree of economic freedom a country has, the more prosperous it is.
Read the chapter here ->

Sänkt skatt är möjlig (Timbro Debatt)
Bok av undertecknad, Helena Olsson och Anders Ydstedt. I boken finns en faktarik analys av varför det är viktigt, i dagens globaliserade värld, för tillväxt, jobb och egenmakt att sänka skattetrycket. Vi redovisar därpå ett antal metoder och strategier för hur offentliga utgifter lkan sänkas, vilket öppnar upp för skattesänkningar. Till dessa hör tre fjärdedelsprincip och välfärdsavdrag. Vi ger också ett rött paket till socialdemokraterna med förslag till lägre offentliga utgifter, helt i enlighet med deras utgångspunkter, och likaså ett blått paket till Alliansregeringen. Slutsatsen är att skattetrycket i Sverige kan sänkas med flera hundra miljarder de kommande åren.
Läs mer ->

Sant och falskt om svensk tillväxt och arbetslöshet
Rapport utgiven av Timbro, skriven av undertecknad och Tino Sanandaji. Den förra socialdemokratiska regeringen beskrev svensk tillväxt, arbetslöshet och sysselsättning som vore de bäst i världen eller nästintill. Objektiva fakta från internationellt erkända källor gav en helt annan bild av att Sverige hade medioker tillväxt och stora problem på arbetsmarknaden. I rapporten reds sant och falskt ut.
Läs mer och ladda ner rapporten här ->

Allt utom det som fungerar
Rapport utgiven av Timbro, av undertecknad och Nima Sanandaji. I rapporten redovisas den svenska ungdomsarbetslöshetens verkliga omfattning, och den jämförs med andra länder. Där finns också en genomgång av de offentliga åtgärder som har genomförts i Sverige för att motverka ungdomsarbetslöshet. Dessa har varit helt verkanslösa, på grund av att de inte har angript problemen utan bara utgjorts av tillfälliga offentliga subventione roch program. I länder som Irland och Danmark, däremot har avregleringar och skattesänkningar lett till mycket låg ungdomsarbetslöshet.
Läs mer och ladda ner rapporten här ->

Beyond the European Social Model (Open Europe)
A book that shows how European countries that have done market-oriented reform such as tax cuts and de-regulations have been more successful when it comes to growth, employment and fighting poverty. Some facts from the book are: The long-term unemployment rate is five times higher in EU-15 than in the US. The average income in Ireland 1995-2004 grew by 101 per cent, in Britain by 72 per cent, and in Sweden by 29 per cent. The income of the poorest 10 per cent grew by 79 per cent in Ireland, 59 per cent in Britain and 10 per cent in Sweden. The proportion of households with post-tax income below $ 20 000 was 42 per cent in Ireland in 1990 and 14 per cent in 2004. In Sweden, it was 17,5 per cent in 1990, in 2004 it was 19 per cent. In 1991, the EU had 71 per cent of the US productivity, in 2005 it was 62 per cent.
Read the book here (PDF) - >

Så lyckas flera västeuropeiska länder med jobben (Timbro Briefing Paper, in Swedish)
A paper comparing the development of employment in EU-15 between 1995 and 2003. It shows, among other things, that the size of the labour force has decreased more in Sweden than in any other EU country. The countries that have had the biggest success in creating new jobs are Ireland, The Netherlands and Spain. Sweden is number 12. The paper also shows that the successful countries have lower tax on work, a freer labour market and lower contributions from the state to unemployed and people on sick-leave.
Read more - >

Development Models, Globalization and Economies (Palgrave Macmillan)
The book compares and critiques the different economic models available in today's global market place. I have written a chapter about "A New European Model". The US or Anglo-Saxon model is often portrayed as the best, yet Europe has a well-known Social Model, and Asia has enjoyed success in the past wherein the 'Asian Economic Miracle' was highly vaunted before their crash. But now Asia, especially China, is again on a roll. The book analyses how these models have influenced both regional and global development, and finally engages in discussions upon alternatives and the search for the 'grail'.
Read more here - >

European Dawn
Western Europe is in deep trouble. Growth is low, unemployment is high, most people are dependent on the state and welfare services are falling apart. Yet most politicians defend the European Social Model. Reforms merely scratch the surface.
Read more - >

The state of the Union
This publication examines the progress of market-oriented reform in the EU member states, and at EU level, in 2004. Publisher is the Stockholm Network - based in London - which is a network of about 120 market-oriented think-tanks in Europe. Authors from every EU country write about the reform situation at home, in detail but yet fairly brief. This publication provides a good overview which, of course, confirms that the main market-economic reform has taken place in Eastern and Central Europe. I and Johan Norberg have written the chapter on Sweden.
Read more and order it here - >

Confederation of Swedish Enterprise: Long-term analysis
With colleagues Cecilia Nykvist and Fredrik Segerfeldt at the Confederation of Swedish Enterprise, I have produced this long-term analysis. It presents international and national images of society a few decades ahead with a focus on the conditions for economic development and business. For example, we mention globalisation, the new Europe, future taxes and welfare, technology, and the emerging service society.
Download it here -> (Powerpoint required)

”Sagan om välfärdens återkomst”
Big government with its high taxes and large public monopolies will fall. It is based on the same false assumptions as the planned economy and can’t last. Now, globalisation, demography, the service society and an ever more heterogeneous society will push it over the edge. In its place there will be a smaller state with lower taxes and more and better welfare services and higher prosperity. Book published at Hjalmarsson & Högberg, it can be ordered at www.hohforlag.se.

Inför euron/Behåll kronan!
Before the referendum on the Euro on the 14th of September 2003, Ursula Berge and I wrote a book. The title was “Introcuce the Euro!/Keep the Krona!” (Pocky) She wrote half, arguing for a no-vote. I wrote the other half, arguing for a yes. At the time it was quite a success and it is an interesting document of its time. Still, the perspectives and arguments are relevant. One can read more and buy it here ->

”Människorna, marken och makten”
Every year in Sweden, 10 billion euro of the tax-payer’s money are regionally redistributed in various systems and programmes. The regions with growth lose the fruits of their efforts and regions with stagnation get dependent on government. It is a waste of money, a brake on growth and a central planning of society – therefore the regional redistribution should be abolished. In 2002, I published a book called “The People, the Power and the Land” (Timbro) with this message.
Read more and buy ->

“Konflikter – problem och lösningar”
Society and Defence is probably the most important arena for debate about security policy in Sweden. Their arrangements include a large yearly conference in Sälen, several seminars and dialogue with different groups. For the education of students, I and Jan Joel Andersson of the Swedish Institute of International Affairs were assigned to write an introduction to conflicts, their causes and possible solutions. It can be ordered at www.cff.se, under “Skrifter”.

“Retorik – konsten att övertyga
During my time as a consultant and partner with the consultancy Gullers Group, I mostly worked with public affairs issues. I did, however, also speak about rhetoric and how to convince on several occasions with clients. For such use, I wrote an introduction to the topic with the basic advice. Read it here ->

Korthuset
Before the Swedish referendum on the euro, many valid and invalid arguments were put forward from both sides. In this paper for the Confederation of Swedish Enterprise, I analysed the main arguments for a “no”-vote and explained why most of them were exaggerating or were based on false facts. Read “The House of Cards” here ->

Tillväxt och jobb eller (s)tagnation och arbetslöshet?
During the second half of the 1990’s, it was obvious that the Social Democrat government had put an end to the period of liberalising economic reforms that the centre-right government started. In this report for the Swedish Liberal Youth Society in 1997, I analyse why such policies will lead to lower growth and higher unemployment and outline a market-liberal alternative. Read it here

<-- Home
RSS 2.0