Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:31:21

08/11/2004 12:35:13 pm
Tala om behov av etikdebatt - och kommission? På senare år har en intensiv och intressant debatt om etik i näringslivet förts. Bakgrunden är ett antal uppenbara missförhållanden i några stora företag i både USA och Europa. Förvisso har den breda majoriteten företagare hela tiden varit ärliga och korrekta i sitt företagande. Men debatten är relevant och orsaker till problemen kan troligen bland annat återfinnas i svag konkurrens i en del branscher och ett anonymt institutionellt ägande. Dock är etiska problem inte förbehållet ett par storföretag. Inom den fackliga rörelsen har på senare tid de mest otroliga berättelser kommit fram. I Dagens Nyheter idag skildras hur Livsmedelsarbetareförbundet, som är huvudman för en stiftelse i Stockholm som förvaltar 420 lägenheter, har givit sig själva långtgående förmåner. Lägenheterna skulle vara till för "behövande ensamstående personer eller familjer" men gick till de egna förtroendevalda. Livsmedelsarbetareförbundets Agneta Johansson som var stiftelsens ordförande uppges ha givit sig själv flera lägenheter. Samt: Hon har dessutom förmedlat lägenheter till sina tre barn. Hon har anställt sin son som städare i fastigheterna. Dottern har haft en tillfällig anställning på kontoret. Sonen har fått ett lån av stiftelsen på 10.000 kronor. En dotter fick förra året ett stipendium på 5.000 kronor av stiftelsen. Hon fick även ett stipendium året innan. En släkting till ordföranden har fått ett hemdatorpaket och digitalkamera av stiftelsen. Var finns nu förslag från regeringen om etikkommission för fackföreningsrörelsen?
Läs DN-artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0