Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:05:51

01/02/2006 8:38:51 am
I all enkelhet. I dagens Stockholm City finns ett kort inlägg på debattplats med rubriken "Plusjobben ger arbetslösa en chans till arbete". Där polemiseras mot plusjobbens kritiker och står bland annat: "Plusjobben ger de långtidsarbetslösa en rejäl chans till comeback på arbetsmarknaden." Vem som har skrivit? Pär Nuder? Annika Billström? Nej. Länsarbetsdirektör Birgitta Heijer. En opolitisk tjänsteman är ute i debatten och försvarar en kontroversiell politik som hon är satt att bara implementera. Via skatten tvingas vi avlöna en tjänsteman som strider för s-politik. Och hon är inte ensam.

<-- Home
RSS 2.0