Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:24:40

02/02/2006 5:36:05 pm
Sverige - återindustrialisering utan nya jobb. Professorerna Steven J Davis och Magnus Henrekson skriver om svensk tillväxt och sysselsättning 1994-2003 i NBER-rapporten. Detta är den period som regeringen alltid framhåller har gått så bra. I själva verket präglas denna period främst av att Sverige industrialiseras igen, samt har haft tillväxt utan jobb.

Under denna period har svenska politiker ofta talat om att vi prioriterar sysselsättning och att vi vill att de nya jobben ska komma i högkvalificerad, välbetald tjänstesektor. Det har blivit tvärtom. Det totala antalet arbetade timmar i Sverige var 2004 endast en procent högre än krisåret 1993. Sverige har det svagaste sambandet mellan tillväxt och sysselsättning av alla undersökta länder.

Och av den värdehöjning av produktionen som har skett - som har gett viss tillväxt - har det mesta skett inom tillverkningsindustri, inte tjänster. 87 mot 35 procent i ökning. Alla västliga länder har länge ansetts vara på väg upp för värdekejdjan, in i tjänstesamhället. Sverige återgår till tillverkningsindustri. Riskerna med att ge sig in i en konkurrens med Asien om varuproduktion behöver nog inte nämnas.

Detta är anmärkningsvärda fakta om de tio senaste årens ekonomiska utveckling i Sverige. Davis och Henrekson visar hur regleringar, kollektivavtal och hög skatt har skapat denna utveckling. Därmed ligger möjligheten att låta det fortsätta, eller skapa en helt annan utveckling, hos politikerna.

Läs om NBER-rapporten och ladda ned Henreksons presentation (PPT) - >

<-- Home
RSS 2.0