Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:36:06

03/02/2006 2:28:47 pm
Dagens enpartistat 1. Härom dagen påpekades här att länsarbetsdirektör Birgitta Heijer är ute i debatten och försvarar plusjobben. En tjänsteman som vi tvingas avlöna argumenterar för att höga skatter ska gå till att subventionera konstgjorda jobb istället för lägre skatt och färre regleringar. Detta var nu inte konstigare som exempel än något annat som dagligen sker. En person skrev i ett mail att Heijer hade varit klasskamrat och då ledande i SSU. Ny beteckning men samma partiarbete - så politiseras förvaltningen.

<-- Home
RSS 2.0