Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:34:41

03/02/2006 2:38:54 pm
Dagens enpartistat 2. Statsminister Göran Persson har kommenterat att Ericssons VD Carl-Henrik Svanberg vill ha maktskifte:

"Jag såg att han ville ha ett maktskifte, att det var nyttigt med ett regimskifte. Det är ju möjligt att den diskussionen kan föras också om näringslivet. ... Men det är klart att han då får räkna med att han blir granskad, och att frågor som är kopplade till näringsliv och demokrati kan komma att lyftas."

Vad är det Persson säger? Jo, att om chefen för ett av landets storföretag opponerar sig kanske regeringen tänker börja driva en politik som hotar ägandet. Det är en signal till dagens ägare att hålla tyst. För till slut har regeringen makten att reglera, beskatta och konfiskera med hjälp av våldsmakten. Ett hot, helt enkelt. Kan behovet av maktskifte visas tydligare?

<-- Home
RSS 2.0