Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 02:35:04

04/02/2006 2:05:10 pm
Mot nya höjder. Idag når Aftonbladets ledarsida nya höjder i emotionell retorik och nya bottnar i intellektuell analys - båda delar stora bedrifter givet det tidigare skrivna.

I huvudledaren kritiseras Maud Olofsson för förslaget att slopa LAS för unga så de kan få jobb. Aftonbladet bemöter inte i sak utan klistrar etiketten "mörkblå" på förslaget. Men hur vill de vända trenden av en snabbt ökande ungdomsarbetslöshet?

De nämner att Maud Olofsson i ett tal med uppskattning citerade sin företrädare Gunnar Hedlund som inte ville ha ett högre skattetryck än den tiden (ca 1960), på 25 procent. Aftonbladet påpekar att Hedlund faktiskt samarbetade med s-regeringen då. Ja, men så länge den stod för ett skattetryck på 25 procent - miltals lägre än dagens moderater föreslår - var det väl en sak. Men idag?

Nästa virrvarr av slogans och missförstånd står Ingvar Persson för. Han skriver att "det stora hotet mot den europeiska tanken" är mer fri marknad. Det skulle "destabilisera politiken". Vad är det som säger att dagens avvägning av stat mot marknad - ca 50/50 - är av naturen given? Det gick trots allt bättre för Europa när det var 75 procent marknad och 25 procent stat.

<-- Home
RSS 2.0