Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:27:32

07/02/2006 12:49:37 pm
Global utmaning. Lars Leijonborg har haft vänligheten att skicka mig ett ex av hans nya bok "Global utmaning" (Atlantica), som presenteras om några dagar. Förvisso tar han där, inte så överraskande, avstånd från min bok och dess förslag att med reformer dra ned statens omfång - även om den kallas "intressant". Utifrån samma analys om den globala ekonomin föreslår han istället mindre reformer. Detta ska kommenteras mer i detalj när boken väl är läst. För ögonblicket kan dock följande sägas: Det är bra att en ledande politiker tror på den intellektuella analysen och på fakta och därmed ger ut en bok, inte bara bryr sig om soundbites. Det är också bra att han försöker föra i det bredare globala och långsiktiga perspektivet i en annars instängd och detaljfokuserad inrikesdebatt. So far so good - återstår att ta del av innehållet mer noggrannt.

Läs mer om boken här - >

<-- Home
RSS 2.0