Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:51:18

07/02/2006 5:05:48 pm
Det lögnaktiga basåret. Om vi jämför temperaturen i augusti 2005 med den i februari 2004 - kan man då säga att vi har en stark trendmässig uppvärmning? Nej, det korrekta är förstås att jämföra samma månad. Denna självklara regel följer dock inte regeringen när den redovisar tillväxt och sysselsättning.

Regeringens nya skrytvals är att påstå att 300 000 nya jobb har skapats netto sedan 1994. Men det var bottenåret efter fyra års ekonomisk kris, orsakad av decenniers skadlig politik. Då kommer en naturlig period av upphämtning.

Jämförs med 1990 som basår - eller för den delen snittet på 1980-talet - ligger vi istället fortfarande på minus. Sysselsättningen ligger 430 000 lägre än 1980-talets genomsnitt. Färre var i arbete år 2004 än 1985, trots att befolkningen i arbetsför ålder är 500 000 större! (Tack, Tino.)

Att ha 1994 som basår är helt enkelt fusk och fiffel. Den tillfälliga upphämtningen efter krisen understöddes av reformer. Tyvärr har inga fler reformer skett och återhämtningen tog inte ens igen det som förlorades. Att nu använda den tillfälliga ökningen som ett argument mot reformer är att garantera fortsatt trendmässig försämring.

<-- Home
RSS 2.0