Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:02:00

09/02/2006 10:51:22 am
Persson till svars i Aktuellt. I gårdagens Aktuellt 21 togs EU-kommissionens rapport om den fria rörligheten upp som huvudnyhet. I detta reportage redovisades även statistik från Sverige om hur närmast obefintliga bidrag har betalats ut till personer i de nya EU-länderna. Av den totala familjepolitiken på 56 miljarder i offentliga utgifter årligen, t ex, gick ca 21 miljoner till gamla EU-länder och Norge och endast 1,2 miljoner till de nya EU-länderna.

Persson hade helt fel i sitt nedlåtande och fördomsfulla tal om social turism, vilket jag fick tillfälle att uttrycka i Aktuellt. Persson vägrade dock, som jag uppmanade, be de nya EU-medlemmarna om ursäkt. Tilläggas bör dock att det är synd att det inte kom fler till Sverige som ville arbeta - något Persson också har varnat för. Irland öppnade arbetsmarknaden för dussintals gånger fler och deras ekonomi och sysselsättning går som tåget - till skillnad från Sveriges.

Se Aktuellt 21 här - >

<-- Home
RSS 2.0