Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:06:32

10/02/2006 1:53:20 pm
On the Road. De två senaste kvällarna har för min del tillbringats i Norrköping, först som årsmötestalare hos Moderaterna, sedan som talare på Campus - en del av Linköpings Universitet. Hos Moderaterna var dt proppat med folk och böcker fick signeras så pennan glödde. Budskapet från min bok uppskattades starkt; troligen närvarade mest personer från "de gamla moderaterna". Igår kväll var det färre personer i salen, men en intressant diskussion om ungdomsarbetslöshet, dess orsaker och lösningar. Att tala och diskutera i skilda sammanhang ger goda prövningar av egna argument och ny input från andra.

<-- Home
RSS 2.0