Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:56:17

13/02/2006 4:09:56 pm
Tyck som vi eller tig. I fredags släppte Timbro en rapport där Charlie Brantingsson sammanställer en lång rad utfall från regeringen mot näringslivet. Läs rapporten här. Vad är då speciellt med dessa utfall, förutom att de spär på ett dåligt företagsklimat? Regeringen får väl försvara sina uppfattningar? Självklart får de det. Problemet är att de inte argumenterar i sak som alla andra utan använder hela staten i ett maktspel: "Om ni kritiserar oss kommer vi att förstöra för er - genom att undergräva ägandet, höja en skatt, införa en reglering, etc." Detta är en maktfullkomlighet som söker kväsa den demokratiska debatten.

<-- Home
RSS 2.0