Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:27:47

16/02/2006 3:25:32 pm
Enpartistaten. Socialdemokraterna har suttit vid makten i Sverige under 65 av de senaste 74 aren och under 21 av de senaste 25 aren. Detta har lett till en korrumperad maktfullkomlighet. Facket far privilegier av staten for att anvanda enorma resurser for att socialdemokraterna ska valjas om. De sa kallat oberoende myndigheterna lagger milajredr i skattemedel per ar i propaganda for socialdemokratisk politik. Med mera. Idag har sajten Enpartistaten lanserats, dar detta kommer att uppmarksammas och granskas.

<-- Home
RSS 2.0