Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:30:41

19/02/2006 6:38:34 pm
Insikter från Jan X 2. Två tidigare ledande personer från LO och det socialdemokratiska partiet, Jan Edling och Jan Nygren, föreslår idag i DN bl a uppluckring av las och begränsade ersättningsperioder i a-kassan. När de inte längre sitter vid makten och kan hoppa över såväl populism som stöd till fackliga privilegier för gentjänster i valrörelsen kan de säga sanningen. Artikelns analys och fakta talar för sig självt, så här följer väl valda delar - särskilt den sista meningen med en pik mot Ulvskog är väl värd att nämna:

"Omkring 10 procent av den arbetsföra befolkningen är förtidspensionerad mot 4 procent 1970. Sammanlagt har drygt en miljon eller nästan 20 procent av alla i åldrarna 20-64 år ersättning för arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller förtidspension. ...

Kostnaden för dessa transfereringar uppgår till 121 miljarder kronor, eller 4,8 procent av BNP. Lägger man också till de regionalpolitiska transfereringarna som regionalpolitik, EU-stöd och skatteutjämning till regioner med svag sysselsättning, är vi uppe i 6,6 procent av BNP. ...

Arbetslösheten tenderar att bli alltmer långvarig. Enligt statistik som Ams har tagit fram åt oss har 80 000 av de 375 000 som i dag är arbetslösa under de senaste tio åren haft en total arbetslöshet på mer än två år. ...

I Danmark har facket gått med på att mjuka upp anställningsskyddet till priset av kraftigt höjda ersättningar vid arbetslöshet. Följden har blivit att arbetsmarknaden blivit mer flexibel, arbetslösheten sjunkit och tryggheten ökat. ... Är det inte dags för oss i Sverige att diskutera ett svagare las i utbyte mot kompetenskonto, höjda nivåer och tak i a-kassan för de anställda?

Detta är frågor som vi tycker borde diskuteras i stället för påstått obevisat investeringsstopp i svenska storföretag."

<-- Home
RSS 2.0