Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:14:52

22/02/2006 1:41:40 pm
Nytt Briefing Paper: Visst kan västeuropa skapa jobb. På lunchen idag presenterade jag ett nytt Timbro Briefing Paper om sysselsättningen i västra Europa. I detta jämförs utvecklingen av sysselsättningen i de 15 länder som utgjorde EU mellan 1995 och 2004.

Där framgår bland annat att Sverige har minskat storleken på arbetskraften mest av alla EU-länder. Och i EU-15, 1995-2004, utvecklades sysselsättningen bättre i elva EU-länder än i Sverige. Jag visar också att att Irland, Nederländerna och Spanien lyckades bäst med sysselsättningen mellan 1995 och 2004. Länderna som har lyckats bäst med sysselsättningen har väsentligt lägre skatt på arbete, en friare arbetsmarknad och lägre ersättningsnivåer än de som lyckades sämre.

I en debattartikel i Dagens Industri utvecklar jag frågan om utvecklingen av arbetskraftens storlek. De länder som både ökar arbetskraften och antalet sysselsatta måste anses lyckas väl. Men de som minskar arbetskraften och på så sätt håller arbetslösheten nere kan inte sägas ha en god utveckling. Nedan visas hur arbetskraftens storlek har utvecklats i EU-15.Läs pressmeddelandet här.

Läs min artikel i Dagens Industri här.

Läs "Så lyckas flera västeuropeiska länder med jobben" här (pdf).

<-- Home
RSS 2.0