Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:17:29

23/02/2006 10:47:33 am
Finansnytt om Briefing Paper. Finansnytt på TV8 gjorde igår ett bra reportage om det Briefing Paper som jag presenterade på lunchen. (Bortsett från programledarens felaktiga påstående att vi skulle ha lyft fram låga löner som en framgångsfaktor för att öka sysselsättningen; låga ersättningsnivåer för att inte arbeta är det korrekta.) Det kan ses här (ca 8:20 in i programmet.)

<-- Home
RSS 2.0