Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:21:14

24/02/2006 11:25:27 am
I GP: Lat unga arbeta utan skatt och avtal. I dagens Goteborgs-Posten skriver MUF-ordforanden Johan Forssell och undertecknad om den dramatiskt okande svenska ungdomsarbetslosheten och foreslar en "frizon" for unga:

Arbetslösheten bland personer i åldern 15-24 i Sverige är i dag 21,5 procent. Det är högre än andelen unga arbetslösa till och med under krisåren i början av 1990-talet. År 2000 var 10,5 procent av de unga arbetslösa - ökningen hittills under 2000-talet är dramatisk. Med denna ökningstakt är ungdomsarbetslösheten över 40 procent om fem år. Endast fem EU-länder har en större andel unga arbetslösa än Sverige. ...

Den svenska långtidsarbetslösheten bland unga, 18-24 års ålder, har ökat med 22 procent bara det senaste året. På motsvarande sätt har andelen ungdomar som är sysselsatta minskat successivt. I Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Island och Danmark är en hög andel - mellan 70 och 80 procent - av de unga mellan 20 och 24 år sysselsatta. Sverige ligger på den nedre halvan med 53 procent. ... Andelen unga på friår har ökat med 900 procent det senaste året - från låga tal, men riktningen är tydlig. ... Antalet unga förtidspensionerade, med sjuk- och aktivitetsersättning som det heter numera, var cirka 21 000 år 2005, en ökning från cirka 13 000 år 1999. ...

Maud Olofsson föreslog att Las inte ska gälla yngre - ett bra steg, men hon är beklagligt ensam och varför inte ta principen hela vägen. Ett effektivt reformpaket skulle, enkelt och snabbt, kunna utformas som en "frizon" för alla under 30 års ålder. En zon utan skatter, avgifter och regleringar, där avtalsfrihet råder."


Las hela artikeln har - >

<-- Home
RSS 2.0