Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:38:24

27/02/2006 11:23:50 am
Social Democratic Gate. Skandalen som foljer av den ledande s-tjanstemannens fortalsmail med logner om Fredrik Reinfeldt kommer att vaxa. I hur stor grad ar detta en organiserad kampanj under ytan? Hur manga ar med i den har typen av smutskastning? Hur mycket har s-ledningen vetat om och eventuellt uppmuntrat? Liknelsen med Richard Nixon och Watergate tycks rimligare for var dag.

Arligen ska sagas att alla partier kan ha opalitliga anstallda och medlemmar. Och att detta kunde avfardas som en persons verk. Om det nu inte vore sa att det passar sa val som pricken over i avseende en allman maktfullkomlighet. De anser sig fa kampanja for skattepengar, hota naringslivet, tricksa med statistiken, ta emot enorma resurser fran LO och betala med politiska privilegier och via retoriken spela pa fordomar.

I ett land utan maktdelning och starka domstolar finns ett tydligt sjalvandamal med maktskifte. Annars breder korruptionen ut sig. Makten gar fore allt, alla anpassar sig, reformer blir inte av. Och landet sjunker i moral saval som valstand.

<-- Home
RSS 2.0