Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:51:15

01/03/2006 12:47:32 pm
GP: "Unga måste få en chans!" I måndags ägnade Göteborgs-Posten sin huvudledare åt att instämma i min och Johan Forssells debattartikel i fredags om ungdomsarbetslöshet. Förvisso med en del för svenk debatt obligatorisk och förutsägbar kritik om att vi går för långt och vår lösning skapar otrygghet. GP poängterar dock att problemet är stort och växer och är försiktigt positiva till förslaget om "frixon" för alla under 30. Alltså att inga skatter, avgifter eller regleringar ska gälla personer under 30 - vilket skulle avskaffa ungdomsarbetslösheten. Läs ledaren här.

<-- Home
RSS 2.0