Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:27:31

02/03/2006 2:15:42 pm
Moln på den amerikanska politiska himlen. På webbplatsen Amerikabrev fortsätter vi samla information som syftar till att ge en mer balanserad bild av USA. Idag skickades ett nytt Amerikabrev ut, där Janerik Larsson analyserar de dunkla moln som nu hopar sig i amerikansk politik. Läs brevet här.

<-- Home
RSS 2.0