Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:41:41

02/03/2006 2:28:56 pm
Ohly som finansminister? Tydligen har Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly besökt Norge. Där är hans motsvarighet, partiledaren för Socialistisk venstre, finansminister sedan förra valet. Detta faktum sätter alltmer avtryck i norsk politik, vilket förstås påverkar landets framtid alltmer på sikt. Ohly utesluter, något drömmande förefaller det, inte den posten för hans egen del efter nästa val i Sverige. En person som är kommunist men har slutat säga det vill ha ansvar för landets ekonomi. Kan en socialdemokrati som sätter makten före allt annat helt avvisa den typen av krav från samarbetspartierna? Har vi massiva skattehöjningar, inskrännkt privat ägande och 200 000 nya offentliga jobb att vänta? Alternativen inför höstens val förtydligas.

<-- Home
RSS 2.0