Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:52:50

02/03/2006 2:37:24 pm
Det tunga arvet efter Palme. Under ett antal dagar, med anledning av att det är 20 år sedan statsminister Olof Palme mördades, har mycket uppmärksamhet ägnats åt honom. Obestridligen var han energisk, karismatisk och intelligent. Han var en stark ledartyp och som alla sådana mycket kontroversiell. Men det ägnas extremt lite tid åt hans arv, hur han påverkade Sverige och den omvärld som var hans egentliga intresse.

Carl Bildt beskrev det utmärkt i Expressen, läs här. Men det kan uttryckas ännu tydligare: många av Sveriges största problem skapades under Olof Palmes tid. Han var emot allt det som sedan gjorde Sverige bättre. Han var med om att införa det extrema skattetrycket, den reglerade arbetsmarknaden, de stora offentliga monopolen och bidragen som vi i huvudsak ännu lever med. På grund av ett kompakt och komplett ointresse för ekonomisk filosofi och politik och en vilja att rida på en stark vänstervåg förde han Sverige in i en återvändsgränd.

Försöket att via s k löntagarfonder konfiskera det svenska näringslivet och i praktiken införa det dåvarande jugoslaviska ekonomiska systemet var bara toppen på ett socialistiskt isberg. Tack och lov avvärjdes detta och andra marknadsekonomiska reformer har förbättrat Sveriges läge något.

Ingen politiker ska utsättas för våld; de som har fel ska besegras med argument i öppen debatt. Mordet fick också den effekten att hans gärning inte diskuteras. Och ju mer Palme hyllas utan kopplingen till eländet han var med om att skapa, desto svårare idag att genomföra reformer för att lämna hans tunga arv bakom oss.

<-- Home
RSS 2.0