Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:26:12

07/03/2006 6:41:07 am
Dödligt bidragsberoende? SCB redovisar ett tydligt samband mellan bidragsberoende och medellivslängd. Ju fler som är beroende av bidrag i en kommun, desto kortare medellivslängd och tvärtom. Sambandet säger naturligtvis inget om vad som orsakar vad, bara att det finns. Det kan till exempel vara så att bidragsberoendet är stort för att det inte finns några jobb och att det är arvbetslöshet som förkortar livet. Men även i det fallet finns ett samband med bidragen; de höga skatter som krävs för att betala bidrag motverkar tillkomsten av nya jobb. Och de som får höga bidrag under obegränsad tid flyttar inte dit där jobben finns. (Tack, Fabian)

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0