Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:46:12

08/03/2006 9:45:57 am
Florida, Sweden. Forestall er foljande situation: Ett antal lander i vastra Europa har stora problem, med traditionella matt som arbetsloshet, tillvaxt, sysselsattning, inkomstutveckling, etc. De politiska ledarna har inte insikt eller kraft att genomfora forandringar for att situationen ska forbattras. Likval vill dessa ledare fa nytt fortroende i kommande val. Vad gora?

Jo, man forsoker ge en annan bild av verkligheten an den radande. Man forsoker fa manniskor att tro att allt ar bra. Hur? Man letar upp ett antal teoretiska studier och index som placerar de egna landerna i topp. Dessa studier baserar resultaten pa helt andra faktorer an de vanliga. Man kan invanda att fler inte kommer i arbete for att nagon organisation eller opinionsbildare ser andra fordelar hos landet. Men detta sker standigt.

Senast i raden av personer att anvandas pa detta vis av politiska ledare ar inneekonomen Richard Florida, som talar i Sverige idag. Han skriver om "the creative class" och mater lander efter tolerans och kreativitet. I detta hamnar Sverige allra hogst. (Vilket nog kommer att patalas en tid.) Det ar pa sitt satt roligt och Floridas kriterier ar bade intressanta och sympatiska. Tyvarr talar verkligheten emot honom ocksa. Entreprenorskap utvecklas ofta battre i lander langt ned pa hans lista an i lander langt upp, till exempel. Da maste nagot vara fel i matningen. Mer om detta har.

Florida mater hur mycket som satsas pa forskning men inte hur mycket som verkligen kommer ut av det. Han forbiser den stora statens kvavande roll pa kreativitet och entreprenorskap. Tyvarr kan darmed hans resultat anvandas av dem som inte bryr sig det minsta om vare sig kreativitet eller entreprenorskap.

<-- Home
RSS 2.0