Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:00:44

08/03/2006 3:39:53 pm
Utvecklingen för svenska låginkomsttagare bland de sämsta. Fil Dr Joakim Johansson har i en rapport för Inregia undersökt inkomstutvecklingen för låginkomsttagare i olika länder. Bland femton undersökta utvecklade länder har Sverige utvecklats tredje sämst. Trots att vår samhällsmodell och politik ofta motiveras av hänsyn till låginkomsttagare har effekten uppenbart varit den motsatta. Istället finns ett tydligt samband med hög tillväxt och god utveckling för låginkomsttagare. Och reformer för att få människor att gå från bidrag till arbete - där motsatt politik idag gäller. Läs hela artikeln på DN-Debatt här.

<-- Home
RSS 2.0