Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:28:05

10/03/2006 1:24:06 pm
Läs Avlatsindustrin! Politiker ska tvinga företag att "ge något tillbaka till samhället". Debatten domineras av allt mer långtgående krav på att företag ska ägna sig åt sociala frågor. Att i fri konkurrens med andra söka bli bäst på att producera en vara eller tjänst, och skapa vinst, ska inte vara målet. Så lyder en av vår tids starkaste trender.

Kristian Karlsson beskriver denna situation i nya boken "Avlatsindustrin" (Timbro). Han visar varför denna trend, som många företag har tagit till sig, är ett hot mot fri företagsamhet och välstånd. S k etiska fonder är en annan gren av denna s k CSR, Corporate Social Resposibility. Boken är saklig, välgrundad, rolig och kraftfull. Troligen den bästa i sin genre.

På medeltiden kunde man köpa sig fri från synd med avlatsbrev. När dagens företag gör så via CSR erkänner de synd, att de måste "ge tillbaka" något. Det är fullständigt felaktigt; företagen är ju de som redan har gett oss allt. Var skulle annars varor och tjänster ha kommit från? Var skulle jobben ha funnits? Företag är den form som människor använder för att förverkliga idéer och skapa resurser.

Socialisterna misslyckades kapitalt med planekonomin och dess förstatligande av företag. Nu ska företagen ändå bli lydiga verktyg åt stat, politiker och tyckare. Nya tider, nya metoder. Risken är att detta blir ännu ett enormt slöseri och misslyckande. I Kristians bok finns alla de fakta och argument som visar varför företag ska få vara företag. Sällan har så många behövt läsa en enda bok så mycket.Läs mer om (och beställ) boken här - >

<-- Home
RSS 2.0