Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:27:49

10/11/2004 3:24:48 pm
"Vi ser det här glappet varje dag".Bertil Ohlin Institutets lunchseminarium om min bok framfördes en rad intressanta kommentarer. Lotta Edholm, Folkpartiets gruppledare i Stockholms Stadshus, underströk att det glapp mellan efterfrågan på välfärd och utbud av offentlig välfärd som jag beskriver är vardag. Och hon undrade varför man får betala extra i privata försäkringar för bättre pension, men att det är förbjudet inom barn- och äldreomsorg. Kravet på skattefinansiering leder till ransonering. Både hon och Johanna Elgenius, politisk redaktör på Västerbottens-Kuriren, instämde i att avskaffad pensionsålder bör övervägas. Ju längre man arbetar, desto mer från det offentliga får man och tvärtom. "Verkligheten tvingar alla att tänka om", underströk Johanna Elgenius. Birgit Friggebo, f d minister (fp), undrade hur stora problem systemet ska tillåtas skapa innan rejäla förändringar sker. En högst relevant fråga. Mitt tips är att förändring kommer, men att det dröjer till efter valet - då problemen också har blivit större.

<-- Home
RSS 2.0