Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:10:06

27/03/2006 2:58:52 pm
Pantat. I Östtyskland tilltog propagandan om den egna överlägsenheten och om utlandets (särskilt USA:s) eländighet i takt med att landets problem växte. Bloggen "Bäst i världen" - som förefaller avsedd att vara på allvar - är det troligen mest långtgående exemplet på denna tendens i dagens Sverige. Bland de senare inläggen om det socialdemokratiska landets överlägsenhet finns ett om att Ingvar Kamprad är bland de rikaste i världen och att svenskar pantar burkar mest i världen. Frågan är hur mycket tröst det ger unga svenskar som plågas av EU:s sjätte högsta ungdomsarbetslöshet, de som väntar i månader i vårdköer, de 1,5 miljoner personerna i arbetför ålder som inte får arbeta, etc, etc...

<-- Home
RSS 2.0