Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:35:47

28/03/2006 11:51:11 am
Laddat. Mitt Timbro Briefing Paper, "Så lyckas flera västeuropeiska länder med jobben", som presenterades för ca en månad sedan, har laddats ned av över 500 personer. Dess slutsatser - att flera länder har lyckats väl, att Sverige har lyckats dåligt, att de som lyckas har lägre skatt på arbete, en friare arbetsmarknad och lägre ersättningsnivåer - har refererats i ett antal sammanhang. Senast har Svenska Nyhetsbyrån skrivit om det. Viktiga fakta om verkligheten av stor relevans i den ekonomisk-politiska debatten.

<-- Home
RSS 2.0