Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:37:34

28/03/2006 11:59:39 am
Replik till LO. För ett par veckor sedan skrev MUF-ordföranden Johan Forssell och undertecknad en artikel i GP om Sveriges stora problem med ungdomsarbetslöshet. Bland annat lyfte vi fram nya fakta som visar att Sverige har sjätte högst ungdomsarbetslöshet av EU:s 25 medlemsländer, att den har fördubblats på fem år och att förtidspensionerade under 30 ökar kraftigt. Vi föreslog att personer under 30 ska få arbeta utan skatter och regleringar.

Sedan dess har ungdomsarbetslösheten kommit att uppmärksammas allt mer i debatten. Maud Olofsson har tagit upp den franska regeringens förslag om ungdomskontrakt och Aftonbladet har en artikelserie om den förlorade generationen. Bra att problemet uppmärksammas - nu är det dags att ta upp dess orsaker och föreslå lösningar.

LO-ombudsmannen Anders Nilsson i Göteborg replikerade på vår artikel i GP, läs repliken här. Johan Forssell och jag skrev ett svar, som tyvärr inte har publicerats. Men den typen av ansvarslöst, okunnigt och skamlöst utfall som han stod för måste bemötas. Här kan således vårt svar läsas.

<-- Home
RSS 2.0