Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:57:42

29/03/2006 1:26:44 pm
Småföretagare i protest mot LO:s smutskastningskampanj. LO har lagt ned ytterligare ett par miljoner på en reklamkampanj. Denna syftar till att smutskasta företagare och framställa facket som det enda som står mellan medarbetarna och undergången. Detta är i sak inte bara fördomsfullt utan naturligtvis helt felaktigt. Företag konkurrerar om att få bra medarbetare och måste då erbjuda goda villkor - det är inte fackets förtjänst. Och möjligheten att betala bra handlar inte om en förhandling utan om hur bra det går för företaget. LO exploaterar en historisk lögn om fackets roll för att stärka organisationens makt. Idag protesterar 42 småföretagare mot kampanjen i en debattartikel i Aftonbladet - läs den här.

<-- Home
RSS 2.0