Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:40:33

31/03/2006 12:56:51 pm
Egentligen är det inte så svårt. Var och en av oss har stor efterfrågan på varor och tjänster. Och samhället är fullt av människor som är kapabla att producera sådana. När den som efterfrågar och den som kan producera möts utförs arbete. Ju färre hinder som finns för sådana möten, desto fler jobb.

I dagens samhälle finns en mängd sådana hinder. Det finns hinder som gör produktionen dyrare, som skatter. Det finns de som gör det mindre attrraktivt att ägna sig åt produktion, som höga bidrag när man inte arbetar. Den borgeliga Alliansen fokuserar således på åtgärder för att fler ska vilja arbeta.

I en rapport från Den nya välfärden fokuseras på den andra, smått bortglömda, delen. Sänks skatten på arbete blir det billigare att anställa. Förslaget är att halvera arbetsgivaravgifterna, vilket förutspås ge 150 000 nya jobb. Siffran är mindre relevant än grundtanken: Detta är åtgärder som också behövs för fler nya jobb.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0