Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 02:40:34

04/04/2006 11:53:19 am
Låt unga bestæmma sjælva, SSU! SSU-ordføranden Anna Sjødin och hennes franska motsvarighet Razzye Hammadi kritiserade på Brænnpunkt igår, den 3 april, det franska førslaget till økad flexibilitet på arbetsmarknaden før yngre. Alternativet ær ænnu mer regleringar och bidragsjobb.

Frankrike och Sverige har bland Europas høgsta ungdomsarbetsløshet, øver 20 procent. I Sverige faller sysselsættningen bland unga. Antalet førtidspensionerade under 30 har økat dramatiskt. Hur kan man då førorda mer av samma politik?

I væstra Europa har skatter och avgifter gjort arbete dyrare. Regler på arbetsmarknaden har gjort anstællningar svårt och riskabelt. Ju svårare det ær att sæga upp en person, desto længre drar sig arbetsgivaren før att anstælla. Lika enkelt som sjælvklart.

Vill vi ha fler i arbete, inte minst de unga och invandrare som under høsten deltog i upplopp mot elændet i Paris, måste dessa hinder tas bort. Helst inte bara før unga. Det betyder inte rættsløshet, bara att man sjælv bestæmmer hur anstællningsavtalet ser ut, inte staten.

Sjødin och Hammadi skriver att lænder med en fri arbetsmarknad har misslyckats ? utan belægg før detta. Irland och Danmark har EU:s lægsta ungdomsarbetsløshet. Och EU:s friaste, mest avreglerade arbetsmarknader. I Danmark har avregleringen skett med danska LO:s stød.

En socialistisk politik har rest hinder før miljoner unga från att arbeta och skapa sig ett sjælvstændigt liv. Unga politiker førsvarar att staten hindrar unga från att arbeta och tvingar in dem i eviga, låga, bidrag. Uttrycket solidaritet har sællan anvænts mer felaktigt.

Varfør ska SSU bestæmma villkoren før Lisas och Pelles jobb? Låt dem bestæmma sjælva.

<-- Home
RSS 2.0