Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:05:31

05/04/2006 10:17:36 am
Batalj i Studio 24. Gårdagens debatt i SVT om framtidens välfärd och arbetsmarknad blev en engagerad - och relativt spretig - batalj. Veronica Palm, riksdagsledamot (s), Erland Olausson, vice ordförande i LO, Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp), och undertecknad deltog. Utgångspunkt var demonstrationerna i Frankrike mot en begränsad avreglering på arbetsmarknaden.

Mina budskap var i korthet att vi inte ska ha mer av samma politik när problemen bara växer, att vi bör lära av reformländer som Irland och Danmark, att Sverige misslyckas i samma grad som Frankrike med jobb till unga, samt att demonstrationerna i Frankrike i mycket beror på att regeringen där har försvarat den sociala modellen på alla sätt utom i detta fall, vilket skapar förvirring.

Olausson och Palm förnekade Sveriges problem, ville ha mer av samma politik och påstod att en friare arbetsmarknad skapar mer otrygghet. Idag har Sverige den sjätte högsta ungdomsarbetslösheten bland EU:s 25 medlemsländer, den har fördubblats på fem år och antalet personer under 30 som förtidspensioneras ökar starkt. Det är skamligt att förneka ett sådant misslyckande och vägra byta politik. Och otryggheten torde rimligen vara störst hos alla de unga som inte får en chans att arbeta.

Olausson var vidare fräck nog att påstå att han försvarar vanligt folk mot en politik för avregleringar. Det är ju han - S och LO - som har skapat dagens situation, som har tvingat ut 1,5 miljoner människor från arbetsmarknaden. De har skapat ett elände för just vanligt folk och ryckt undan hopp och framtid för tiotusentals unga. Följer inte skammens rodnad av ansvaret för eländet borde den skina för fullt av antydan att eländespolitiken existerar för vanligt folks skull.Se programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0