Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:18:18

11/11/2004 1:22:50 pm
Island - en ekonomisk oas. Ibland seglar länder, som tidigare har varit relativt fattiga, upp på den ekonomiska stjärnhimlen med hög tillväxt och snabbt ökande levnadsstandard. Island är ett sådant; en karg och kall plats - långt ifrån det mesta - som har lyckats. 1970 låg Sverige på fjärde plats i välståndsligan och Island var nr 15, nu är Sverige nr 14 och Island nr 7. Förklaringen är reformer i marknadsekonomisk riktning som har gjort Island till en ekonomisk oas.
Läs min kommentar i Svenskt Näringslivs e-brev - >

<-- Home
RSS 2.0