Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:44:30

07/04/2006 1:35:01 pm
I Svenska Dagbladet: Låt inte Frankrikes misstag avskräcka. På ledarsidan i dagens Svenska Dagbladet skriver undertecknad en kommentar om reformstrategi. Hur kan vissa länder - som Irland - lyckas så väl med reformer och andra - som Frankrike - inte alls? Svaret ligger i regeringens beslutsamhet, strategi och kommunikation. Läs artikeln här.

<-- Home
RSS 2.0