Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:29:03

18/04/2006 8:26:27 am
Ny rapport: Allt utom det som fungerar. Idag, när regeringen lägger fram sin vårbudget, presenterar Timbro en rapport som visar att regeringen gör allt utom det som fungerar för att unga ska få arbete. Undertecknad och Nima Sanandaji har skrivit rapporten. Av rapporten framgår bland annat att mellan 1992 och 2004 har 1,4 miljoner personer mellan 18 och 24 års ålder varit arbetslösa. En minoritet av de unga har fått arbete efter att ha deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder; således har utvärderingar föreslagit att de ska läggas ned. Ersättningen i de olika kommunala programmen varierar mellan 8 och 20 kronor i timmen. Trots åtgärderna har antalet unga utan arbete ökat dramatiskt och nu föreslår regeringen mer av samma. 146 000 unga står idag utanför arbetsmarknaden i Sverige. Tror någon verkligen att 1000 plusjobb kan vara lösningen? Istället för reformer som river hinder för nya arbeten, i form av avregleringar och skattesänkningar, låses unga in i system med låg ersättning och otrygghet så de inte kan bygga en framtid.

Läs pressmeddelandet här.

Ladda ned rapporten här (pdf).


<-- Home
RSS 2.0