Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:41:13

18/04/2006 4:59:36 pm
Lunchseminarium: Välfärd före välfärdsstaten. I Sverige växte en gång ett välfärdssamhälle fram - före välfärdsstaten. Den 25 april presenteras ett nytt Timbro Briefing Paper där bland annat följande frågor behandlas: Vad präglade detta samhälle? Varför växte det fram? Hur hade Sverige sett ut idag om den privata välfärden hade fortsatt att utvecklas?

I Sverige ses välfärd närmast självklart som ett offentligt åtagande. Det antas att om inte det offentliga levererar vård och pensioner kommer dessa företeelser inte att existera. Sveriges historia visar dock att detta inte stämmer. Innan Per Albin talade om folkhemmet och den stora staten tog över började en lång rad privata välfärdsinitiativ växa fram.

Anders Johnson, skriftställare, beskriver en del av denna historia i "Folkhemmet före Per Albin - om välfärdssamhällets liberala och privata rötter". Detta Paper presenteras på ett lunchseminarium där Anders Isaksson, journalist, kommenterar. Läs mer här. Välkommen!

<-- Home
RSS 2.0