Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:03:30

18/04/2006 5:04:45 pm
DI - och Pär Nuder - om "Beyond the European Social Model". Idag ägnade Dagens Industri en stor artikel åt den bok vi presenterade i London förra måndagen. Läs artikeln här. Artikeln nämner inte de många exempel på framgångsrika reformländer som lyfts fram utan fokuserar på Sveriges misslyckanden. Särskilt det faktum att både Storbritannien och Irland år 2004 hade en mindre andel fattiga än Sverige.

När finansminister Pär Nuder på promenaden idag till Riksdagen tillfrågades om detta av DI skällde han på det han kallade Timbros internationella svartmålning av Sverige. Han besvarade inte fakta i sak utan kom med två felaktiga påståenden: att boken skulle vara beställd av aktörer i Sverige och att uppgiften om fattigdom inte stämmer.

Boken är initierad och publicerad av Open Europe, ett oberoende och respekterat institut i London. Jag tillfrågades av dem om att skriva ett kapitel, inte tvärtom. Uppgiften om fattigdom kommer från Euromonitor. Definitionen är andel hushåll i befolkningen med en årsinkomst under $ 20 000 om året. Det är fakta.

Pär Nuder vill troligen helst använda ett s k relativt fattigdomsmått. Alltså hur man har det i förhållande till andra, inte vilken inkomst man har. Detta gynnar länder där de flesta har det mycket lika, som Nordkorea, och missgynnar t ex Storbritannien. Men om alla har det lika uselt eller lika bra spelar ingen roll. Det är som om alla i en bar plötsligt blir fattiga om Bill Gates kommer in. Ett fattigdomsmått som tangerar det komiska.

DI lät mig besvara finansministerns utfall i DI TV, vilket sänds första gången kl. 1830 idag.

<-- Home
RSS 2.0