Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:15:03

19/04/2006 10:49:55 am
Nuder refererar felaktigt till FT. I gårdagens riksdagsdebatt om vårbudgeten påstod finansminister Pär Nuder följande:

"Financial Times skrev nyligen att ingen ekonomi är perfekt, men sett till det makroekonomiska agerandet kommer Sverige nära."

Han syftar tydligen på en artikel den 3 april av Wolfgang Munchau, där en mening, lösryckt ur sitt sammanhang, kan förefalla innehålla detta budskap. Detta som belägg för att Sverige inte skulle behöva reformer.

I en mailkonversation med mig om Europa, reformer och Sverige påpekar dock Munchau följande:

"I totally agree with you that it would be a mistake to copy the Swedish model."

Munchau är en tydlig försvarare av marknadsekonomiska reformer. I den mån han - eller jag - anser Sverige vara ett gott exempel är det för de goda reformerna som gjordes främst i början av 1990-talet. Inte för dagens situation.

Nuder refererar uppenbart Munchaus budskap felaktigt.

<-- Home
RSS 2.0