Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:24:33

20/04/2006 10:06:51 am
Kampanj! Har någon sett Svenskt Näringslivs nya reklamkampanj över hela landet till en kostnad av flera miljoner? Den med stora annonstavlor där småföretagare berättar varför de kommer att rösta på Alliansen i höst. Nej, just det. Den finns inte. Däremot bedriver LO en dylik kampanj, där medlemmar berättar varför de kommer att rösta på Socialdemokraterna (att flera av dem redan har politiska uppdrag för detta parti nämns inte). Likväl stod LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin i talarstolen på den senaste s-kongressen och anklagade Svenskt Näringsliv för att ha blivit för partipolitiskt. En del ser som bekant lätt grandet i den andres öga, men inte bjälken i det egna.

<-- Home
RSS 2.0