Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:55:48

24/04/2006 8:03:49 am
Galghumor - kanske inte dödskul. På min löparrunda igår passerade jag två reklamskyltar som sammantaget ser lite underliga ut: "Hyr kontor i Kista" samt "Gravbolaget". Det förstnämnda självfallet orten, det andra webbadressen till ett grävande företag. Annars kunde man tro att det var en film om marknadsekonomi i Transsylvanien.

<-- Home
RSS 2.0